Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2019
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2019
0
Календар 2020
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти

 


 

НОВИНИ


Световен антидопингов кодекс
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ 2020 Г.

изтегли 1
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Забранителен списък 2020 г.
изтегли 1
Мониторингова програма за 2020 г. изтегли 1

ИЗМЕНЕНИЯ в Технически Правила - В СИЛА ОТ 1 ноември 2019 г

Важно!!!

Пропуски за АСИКС арена за 2019/2020 г. принтирайте, попълнете и донесете по време на картотеката.

За национални състезатели на син картон изтегли 1 изтегли1
За клубни състезатели на жълт картон изтегли 1 изтегли1
     
Пропуски за НС "Васил Левски" за 2020 г. принтирайте на бял картон, попълнете и донесете по време на картотеката. изтегли 1 изтегли1

2019 Стандарти за участие в:
Световни шампионати
1 Европейски шампионати

Балкански шампионати

2020 Стандарти за участие в:
Олимпийски игри изтегли 1

Световен антидопингов кодекс
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ 2019 Г.

изтегли 1
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Забранителен списък 2019 г.
изтегли 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ В  СПОРТНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА

1.Заявка за включване на състезание в Спортният календар на Българска федерация лека атлетика за предстоящата година се подава от клуб член на БФЛА  в определените от Федерацията срокове.Към заявката клуба домакин прилага декларация по образец.

2.Когато клубът организатор има седалище различно от мястото на което желае да организира състезанието,  към заявката се прилага и писмо за подкрепа от съответното кметство или собственика на спортната база.

3. Всички състезания включени в Спортният календар на БФЛА, се провеждат при спазване на състезателните правила на ИААФ и Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА.
4.На състезания включени в Спортния календар на БФЛА, картотекирани състезатели не заплащат такса участие.
  

4.1.Когато организаторът на шосейни бягания в рамките на едно състезание е предвидил няколко дистанции, то картотекираните в БФЛА състезатели участват без да заплащат такса на основната дистанция. /Например състезание включено с наименование  "маратон" или "полумаратон", такса участие на се заплаща за тези дистанции./  Такива участници трябва да спазят всички останали изисквания на организатора на посоченото състезание.

5. Участието на чуждестранни състезатели на състезания включени в спортния календар на БФЛА става само след разрешение от Националната им федерация.

6. За прояви които не са част от Спортният календар на БФЛА, но се провеждат на спортна база, стопанисвана или наета от БФЛА, организаторът заплаща на Федерацията обезщетение в размер на ½ минимална работна заплата за всеки ден на ползване на базата.
За неупоменатите в настоящият  Регламент въпроси се прилага Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА 2017-2020 година.

Настоящият Регламент е приет от УС на БФЛА на 21.09.2018 година и влиза в сила от 1 ноември 2018 година.


Програмата I Run Clean вече е достъпна и на български език през този линк: https://www.irunclean.org

Всички атлети, задължително трябва да са преминали обучение по програмата и да са получили диплома. Програмата се състои от 8 модула, които отнемат по 5-6 минути и може да се правят по различно време. За личните треньори също е полезно да го направят.

Дипломата  е валидна за две години, след което ще се минава опреснителен курс.

ИМЕТО СЕ ИЗПИСВА НА АНГЛИЙСКИ (ЛАТИНИЦА) ПО ЛИЧНА КАРТА

ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВИТЕ ВАША АКТУАЛНА СНИМКА (ПАСПОРТЕН ВАРИАНТ)

Всеки, който премине обучението трябва да изпрати дипломата си в БФЛА на имейл: bulathletics@bfla.org


  RUN BULGARIA  

Състезателни Правила на IAAF 2018 - 2019 г.

Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2017 - 2020 г.

Точкова таблица за оценка на постиженията в многобоите при момчета и момичета под 14 и под 16 години.atletikabg.com

Сайт за българска и световна лека атлетика!!!

www.atletikabg.com


Правилник за разпределение на финансовите средства за 2019 г. на клубовете по лека атлетика членове на БФЛA.


АНТИДОПИНГОВИ
ПРАВИЛА

Утвърдени с Решение на
Управителния съвет на БФЛА1 Заявки за участие в Националните шампионати по лека атлетика изпращайте на e-mail : zaiavki@bfla.org една седмица преди всяко състезание.


1

 

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

mteltrakia

predela

jkf

nutrim

net1


kids

с

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation
Programming and design by R.Rangelov