Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2023
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2023
0
Календар 2024
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти
0
Профил на купувача

 


 

НОВИНИ


Записване на съдии за включване в нарядите за първото тримесечие.

Изтеглете и полълнете бланката, след което я изпратете на email: sk@atletika.bg


Забележка: Актуалните наряди ще бъдат сформирани на база на информацията посочена в прикачените таблици в сайта на БФЛА.


2024 Стандарти за участие в:
Олимпийски игри
1 Световни шампионати
1 Европейски шампионати
ba

Балкански шампионати

 

ba

ba

BALKAN CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS, Saturday 11 November 2023, Pirdop BUL

live

Results

  Резултати

Пропуски за АСИКС Aрена за 2023/2024 г. принтирайте, попълнете и донесете в БФЛА.

За национални състезатели на ЖЪЛТ картон изтегли 1 изтегли1
За клубни състезатели на бял картон изтегли 1 изтегли1
     
Пропуски за НС "Васил Левски" за 2024 г. принтирайте на бял картон, попълнете и донесете по време на картотеката. изтегли 1 изтегли1

Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2021 - 2024 г.

Изменения на т. 5, 6, 30, 40, 43, 44 и 45 от Наредбата на БФЛА - В СИЛА ОТ 21 декември 2022 г.


cover2022 Състезателни и Технически Правила на Световната атлетика, Издание 2022 г.
1 Наредба за атлетическите обувки

  RUN BULGARIA  

Изменения на т. 40, 41, 42 и 45 от Наредбата на БФЛА - В СИЛА ОТ 14 декември 2021 г. изтегли 1

1

Световен антидопингов кодекс
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ 2023 Г.

изтегли 1
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Забранителен списък 2023 г.
изтегли 1
Мониторингова програма за 2023 г. изтегли 1

aiu_logo Платформи за подаване на сигнали за допинг нарушения към "Звено за почтеност в атлетиката", сигнал може да подадете <ТУК>
adc_logo Платформи за подаване на сигнали за допинг нарушения към "Българския антидопингов център", сигнал може да подадете <ТУК>

Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2021 - 2024 г.

Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по лека атлетика

изтегли 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ В  СПОРТНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА

1.Заявка за включване на състезание в Спортният календар на Българска федерация лека атлетика за предстоящата година се подава от клуб член на БФЛА  в определените от Федерацията срокове.Към заявката клуба домакин прилага декларация по образец.

2.Когато клубът организатор има седалище различно от мястото на което желае да организира състезанието,  към заявката се прилага и писмо за подкрепа от съответното кметство или собственика на спортната база.

3. Всички състезания включени в Спортният календар на БФЛА, се провеждат при спазване на състезателните правила на ИААФ и Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА.
4.На състезания включени в Спортния календар на БФЛА, картотекирани състезатели не заплащат такса участие.
  

4.1.Когато организаторът на шосейни бягания в рамките на едно състезание е предвидил няколко дистанции, то картотекираните в БФЛА състезатели участват без да заплащат такса на основната дистанция. /Например състезание включено с наименование  "маратон" или "полумаратон", такса участие на се заплаща за тези дистанции./  Такива участници трябва да спазят всички останали изисквания на организатора на посоченото състезание.

5. Участието на чуждестранни състезатели на състезания включени в спортния календар на БФЛА става само след разрешение от Националната им федерация.

6. За прояви които не са част от Спортният календар на БФЛА, но се провеждат на спортна база, стопанисвана или наета от БФЛА, организаторът заплаща на Федерацията обезщетение в размер на ½ минимална работна заплата за всеки ден на ползване на базата.
За неупоменатите в настоящият  Регламент въпроси се прилага Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА 2021-2024 година.

Настоящият Регламент е приет от УС на БФЛА на 21.09.2018 година и влиза в сила от 1 ноември 2018 година.


Програмата I Run Clean вече е достъпна и на български език през този линк: https://www.irunclean.org

Всички атлети, задължително трябва да са преминали обучение по програмата и да са получили диплома. Програмата се състои от 8 модула, които отнемат по 5-6 минути и може да се правят по различно време. За личните треньори също е полезно да го направят.

Дипломата  е валидна за две години, след което ще се минава опреснителен курс.

ИМЕТО СЕ ИЗПИСВА НА АНГЛИЙСКИ (ЛАТИНИЦА) ПО ЛИЧНА КАРТА

ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВИТЕ ВАША АКТУАЛНА СНИМКА (ПАСПОРТЕН ВАРИАНТ)

Всеки, който премине обучението трябва да изпрати дипломата си в БФЛА на имейл: bulathletics@bfla.orgatletikabg.com

Сайт за българска и световна лека атлетика!!!

www.atletikabg.comАНТИДОПИНГОВИ
ПРАВИЛА

Утвърдени с Решение на
Управителния съвет на БФЛА


1 Заявки за участие в Националните шампионати по лека атлетика изпращайте на e-mail : zaiavki@bfla.org една седмица преди всяко състезание.


1

 

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

mtel

transins

toto

trakia

 

predela

med


kids

с

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation   Programming and design by R.Rangelov