Национални детски атлетически игри 

„ Атлетиката търси таланти“

ОРГАНИЗАТОР

 

Спортен клуб „Академик - София“,

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

                    24 май от 10:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОРМАТА

1.       Да популяризира леката атлетика сред подрастващите на национално ниво.

2.       Да се открият талантливи деца.

3.      Да се даде възможност на изява на  децата, които в последствие да бъдат привлечени за целенасочен тренировъчен процес.

ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ:

1.      Участниците в турнира ще бъдат разпределени в пет възрастови групи.

2.      Състезанието ще се проведе в София на 24.05.2019 г.

              Регламент:

1.      Всеки състезател, отговарящ  на възрастовите ограничения има право да участва  в националния  турнир.

2.      В бягането на 60 м за всички възрасти ще се проведат серии и финал, за който се класират 8-те най-добри времена.

3.      В  дисциплината скок на дължина всеки състезател има право на 3 опита за определяне на финална осмица, след това финалистите правят още  по три.

4.      Дисциплината 150м, 600м и 800м е финал по време за възрастовите групи, в които се провежда.

5.      Беговите  дисциплини 60м и 150м  се провеждат от нисък старт.

6.      Скок дължина от място за възраст 2010 г. и по-малки се изпълняват по три опита.

7.      Изисква се предсъстезателен медицински преглед.

8.      Номера за състезанието ще се раздават от 8.00 ч.  в деня на състезанието, съгласно изпратените заявки от клубовете.

9.      Проверката за всички дисциплини ще бъде 30 минути преди началния час за всяка дисциплина.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Възрастови групи:

1.     2004 и 2005 г.;

2.     2006 г.;

3.     2007 г.;

4.     2008 и 2009 г.;

5.     2010-2012 г.;

 

Дисциплини:

1.      Дисциплината 60 м (всички възрастови групи)

2.      Скок дължина (всички възрастови групи без 2010 г. и по-малки)

3.      Дисциплината 150 м  (за възрастите  2004-2005 г.; 2006 г. и  2007 г.)

4.      Дисциплината 800 м  (за възрастите  2004-2005 г.; 2006 г. и 2007 г.)

5.      Дисциплината 600 м (за възрастите  2008-2009 г.)

6.      Скок дължина от място (за възраст 2010 г. и по-малки)

Заявки и резултати:

1. Заявки за участие в националния турнир в София на 24.05.2019 г., ще се приемат до 17.05 2019 г. на имейл: skla.akademik@abv.bg; info@akademik-bg.com.

 2. Стартовите списъци по дисциплини и възрастови групи ще бъдат обявени на официалния сайт на Академик София – www.akademik-bg.com на 21.05.2019 г.

 Всички резултати ще бъдат публикувани на официалния сайт на Академик София – www.akademik-bg.com

Правила за състезанието:

1.   Организаторите ще положат всички усилия, състезанието да  бъде проведено при спазване на добър ред, висок спортен дух и спортсменство.

2.   Състезателите са явяват на проверка не по-късно от 30 минути преди обявения старт.

3.   Състезателите се извеждат 20 минути преди старта.

4.   Състезателите се подготвят за старта след тяхното извеждане на указано от Водача на възрастовата група място.

5.   Състезателите, които не са се явили на проверка и за извеждане, в посочения срок, се отстраняват от участие.

6.   След приключване на участието си, всеки състезател напуска незабавно зоната на пистата, в противен случай Организаторите имат право да го отстрани от състезанието.

7.   По време на състезанието няма да бъдат допускани треньори, родители и други външни лица на пистата.

8.   Лицата, извън съдийския апарат, които ще имат право да навлизат в зоната на пистата, ще имат отличаващо ги обозначение.

 

ПРОТЕСТИ И ЖАЛБИ:

1.      Протести и жалби се отправят само до организатора.

2.      Протести и жалби се приемат не по-късно от 30 мин. след приключване на дисциплината, за която е протестът или жалбата.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ:

1.      На отстраняване от дадена дисциплина подлежат състезателите, които по мнение на Организаторите, не спазват изискванията за ред, включително навлизат на пистата без основателна причина или не я напускат след приключване на дисциплината.

2.      Състезател, участвал под чуждо име или с неверен документ за име и възраст, се дисквалифицира от състезанието.

Награди:

1.      Първите трима във всяка дисциплина ще получат медали.

2.      Най-добрите постижения при момчетата и момичетата, за всяка възраст, на националния турнир ще получат купи.

ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДЕТСКИ АТЛЕТИЧЕСКИ ИГРИ 24.05.2019г – СОФИЯ,    Национален стадион „Васил Левски“

час

  ПРЕД  СЕКТОР А

Родени

час

  ПРЕД  СЕКТОР В

Родени

10:00

60м момчета

2004-2005

10:00

60м момчета

2010

10:00

Скок дължина момчета

2006

10:00

Скок дължина момчета

2007

10:30

60м момичета

2004-2005

10:30

60м момичета

2010

11:00

60м момичета

2006

10:50

60м момчета 

2008-2009

11:30

Скок дължина момчета

2004-2005

11:00

Ск. дължина от място момчета

2010

11:30

60м момчета

2006

11:20

60м момичета 

2008-2009

11:50

60м момчета

2007

11:30

Скок дължина момичета

2007

12:00

Скок дължина момичета

2004-2005

12:30

Ск. дължина от място м/момич.

2010

12:30

60м момичета

2007

13:10

Скок дължина момчета

2008-2009

13:10

Скок дължина момичета

2006

15:30

Скок дължина момичета

2008-2009

13:00

800м момчета

2004-2005

 

 

 

13:10

800м момичета

2004-2005

 

 

 

13:20

800м момчета

2006/2007

 

 

 

13:30

800м момичета

2006/2007

 

 

 

14:00/05

60м мом./момч. финал

2004-2005

 

 

 

14:10/15

60м мом./момч. финал

2010

 

 

 

14:20/25

60м мом./момч.  финал

2007

 

 

 

14:30/35

60м мом./момч. финал

2008-2009

 

 

 

14.40/45

60м мом./момч. финал

2006

 

 

 

15:10

НАГРАЖДАВАНЕ – 60м : 800м и скок дължина (2004-5г:2006г:2007г и 2010г)

 

15:50

150м момчета

2004-2005

 

 

 

16:00

150м момичета

2004-2005

 

 

 

16:15

150м момчета

2006

 

 

 

16:30

150м момичета

2006

 

 

 

16:45

150м момчета

2007

 

 

 

17:00

150м момичета

2007

 

 

 

17:20

600м момчета

2008-2009

 

 

 

17:30

600 момичета

2008-2009

 

 

 

17:45

Щафета 4х50м момчета

2004-2005

 

 

 

17:55

Щафета 4х50м момичета

2004-2005

 

 

 

18:05

Щафета 4х50м момчета

2006-2007

 

 

 

18:15

Щафета 4х50м момичета

2006-2007

 

 

 

18:25

Щафета 4х50м момчета

2008 -2009

 

 

 

18:35

Щафета 4х50м момичета

2008-2009

 

 

 

19:00ч  

Награждаване - всички възрастови групи