Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2021
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2021
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти
0
Профил на купувача

 


 

НОВИНИ


Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2021 - 2024 г.
 

2021 Стандарти за участие в:
1 Олимпийски игри изтегли 1
1 Световни шампионати
1 Европейски шампионати
1

Балкански шампионати


ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ В ЗАЛА
"АСИКС-АРЕНА"

изтегли 1

Пропуски за АСИКС Aрена за 2020/2021 г. принтирайте, попълнете и донесете в БФЛА.

За национални състезатели на червен картон изтегли 1 изтегли1
За клубни състезатели на бял картон изтегли 1 изтегли1
     
Пропуски за НС "Васил Левски" за 2021 г. принтирайте на бял картон, попълнете и донесете по време на картотеката. изтегли 1 изтегли1

Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по лека атлетика

изтегли 1

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА БФЛА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

БФЛА Общи правила за провеждане на тренировъчна дейност изтегли 1
Правила за условията за провеждане на тренировъчна дейност на НС "Васил Левски" изтегли 1
Заповед ММС изтегли 1
Заповед НСБ изтегли 1

НС "В.Левски" ще може да бъде ползван за индивидуални тренировки при спазване на посочените правила от 11.05.2020 г.


Състезателни и Технически Правила на Световната атлетика, издание 2020 г.

1

Световен антидопингов кодекс
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ 2021 Г.

изтегли 1
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Забранителен списък 2021 г.
изтегли 1
Мониторингова програма за 2021 г. изтегли 1

Световен антидопингов кодекс
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ 2020 Г.

изтегли 1
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Забранителен списък 2020 г.
изтегли 1
Мониторингова програма за 2020 г. изтегли 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ В  СПОРТНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА

1.Заявка за включване на състезание в Спортният календар на Българска федерация лека атлетика за предстоящата година се подава от клуб член на БФЛА  в определените от Федерацията срокове.Към заявката клуба домакин прилага декларация по образец.

2.Когато клубът организатор има седалище различно от мястото на което желае да организира състезанието,  към заявката се прилага и писмо за подкрепа от съответното кметство или собственика на спортната база.

3. Всички състезания включени в Спортният календар на БФЛА, се провеждат при спазване на състезателните правила на ИААФ и Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА.
4.На състезания включени в Спортния календар на БФЛА, картотекирани състезатели не заплащат такса участие.
  

4.1.Когато организаторът на шосейни бягания в рамките на едно състезание е предвидил няколко дистанции, то картотекираните в БФЛА състезатели участват без да заплащат такса на основната дистанция. /Например състезание включено с наименование  "маратон" или "полумаратон", такса участие на се заплаща за тези дистанции./  Такива участници трябва да спазят всички останали изисквания на организатора на посоченото състезание.

5. Участието на чуждестранни състезатели на състезания включени в спортния календар на БФЛА става само след разрешение от Националната им федерация.

6. За прояви които не са част от Спортният календар на БФЛА, но се провеждат на спортна база, стопанисвана или наета от БФЛА, организаторът заплаща на Федерацията обезщетение в размер на ½ минимална работна заплата за всеки ден на ползване на базата.
За неупоменатите в настоящият  Регламент въпроси се прилага Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА 2017-2020 година.

Настоящият Регламент е приет от УС на БФЛА на 21.09.2018 година и влиза в сила от 1 ноември 2018 година.


Програмата I Run Clean вече е достъпна и на български език през този линк: https://www.irunclean.org

Всички атлети, задължително трябва да са преминали обучение по програмата и да са получили диплома. Програмата се състои от 8 модула, които отнемат по 5-6 минути и може да се правят по различно време. За личните треньори също е полезно да го направят.

Дипломата  е валидна за две години, след което ще се минава опреснителен курс.

ИМЕТО СЕ ИЗПИСВА НА АНГЛИЙСКИ (ЛАТИНИЦА) ПО ЛИЧНА КАРТА

ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВИТЕ ВАША АКТУАЛНА СНИМКА (ПАСПОРТЕН ВАРИАНТ)

Всеки, който премине обучението трябва да изпрати дипломата си в БФЛА на имейл: bulathletics@bfla.org


  RUN BULGARIA  

Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2017 - 2020 г.

Точкова таблица за оценка на постиженията в многобоите при момчета и момичета под 14 и под 16 години.atletikabg.com

Сайт за българска и световна лека атлетика!!!

www.atletikabg.com


Правилник за разпределение на финансовите средства за 2021 г. на клубовете по лека атлетика членове на БФЛA.


АНТИДОПИНГОВИ
ПРАВИЛА

Утвърдени с Решение на
Управителния съвет на БФЛА1 Заявки за участие в Националните шампионати по лека атлетика изпращайте на e-mail : zaiavki@bfla.org една седмица преди всяко състезание.


1

 

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

mtel

peykom_bg

toto

trace bg

vti

trakia

predela

net1


kids

с

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation 1 Programming and design by R.Rangelov